ajankohtaista

teokset

ansioluettelo

artist statement

yhteystiedot

........................
in English

Artist statement

Teokseni liittyvät feministiseen taiteeseen naiseutta pohtivalla asenteellaan ja omakohtaisuudellaan. Käsittelen taiteessani seksuaalisuutta, lihallisuutta ja kuolevaisuutta. Olen kiinnostunut erilaisilla sukupuolirooleilla ja naisidentiteeteillä leikittelystä sekä identiteettiin liittyvästä yksityisyydestä, ruumiillisuudesta, seksuaalisuudesta ja edelleen intiimiyden esille asettamisesta. Teosten nainen kysyy, onko seksuaalisuutta luonnostaan vai tuottaako yhteiskunnalliset mekanismit sitä, ja miten valta ja seksuaalisuus kytkeytyvät toisiinsa. Millä tavalla naista katsotaan länsimaisessa nyky-yhteiskunnassa sekä millä tavalla naista voisi katsoa ja miten nainen voi katseeseen vastata.

Ruumis voi merkitä yksilön aitoa ja syvintä identiteettiä, mutta yhtä hyvin se voi olla pelkkä naamio ja pinta. Kokemus ruumiillisuudesta on täten ristiriitainen. Ruumis on yksilön ominta, mutta toisaalta se on toisen katseen kohde, potentiaalinen objekti.

Taidehistoriallisesta näkökulmasta teokset nivoutuvat osaltaan niin sanottuihin Memento mori -maalauksiin. Memento mori on latinaa ja tarkoittaa ”muista kuolevaisuutesi”. Teosten naishahmo voi olla joko voimaton uhri tai tappavan julkea femme fatale, vaarallinen nainen.